Svečina – srce med vinogradi in gastronomska odličnost

Podravje, slovenia
smart governance, smart people

Pri vzpostavitvi modela pametnih vasi smo v Svečini izbrali ob celotnem območju občine Kungota ključna 3 področja:
- povezovanje ponudnikov
- aktivno vključevanje mladih
- odprava barier, ki jih prinaša nepokritost območja z wi-fi omrežjem
- vzpostavitev socialnih omrežij
- izvedba butičnega dogodka, kot gala vinsko-kulinaričnega večera s kulturnim pridihom
Aktivnosti smo izvajali v sklopu projekta Smart Villages, Flagship Products, Inno-Rural in z prostovoljnim delom in znanji, ki smo jih prenašali iz svojega dela in drugih delovnih okolij v dobrobit razvoja občine in Svečine, kot butične turistične destinacije.

Promocija destinacije Svečina na socialnih omrežjih (Visit Svečina, istagram svicina), unikatne zgodbe povezovanja vinarjev v gala vinsko kulinarični večer, vzpostavitev digitalizacije na območju s tesnimi območji wi-fi ja in mobilne aplikacije za domačine in obiskovalce, skupna promocija na sejmih, objave v medijih.
Applicable in rural, non city areas
Village
Youth, Elderly
september 2018 - še traja

Implementation

Key conditions for success

- mreženje - zaupanje - interes mladih, da ostanejo na kmetijah - inovativnost in podjetništvo v kmetijstvu - turistična odličnost

Key steps for activity implementation

- prenos znanja in medgeneracijsko osveščanje - podpora lokalne skupnosti - podpora podpornega okolja - trajnostna naravnanost

Difficulties encountered/ lessons learned

- nezaupanje v povezovanje - medgeneracijska nesoglasja pri izvajanju inovativnosti in možnih podjetniških iniciativ, prenosih znanj in uvajanju digitalizacije na podeželje pri olajšanju aktivnosti in dela (vremenski vplivi, bolezni, temperature v prostorih, ipd.). Kot izkušnje najpomembnejše: pogovori, individualna srečanja in svetovanja obrodijo dolgoročno učinkovite rezultate na vsakem posameznem projektu posameznega ponudnika, vsi kot celota s tem omogočajo trajnost, stabilnost in sodobnost pametne vasi in pametnega gospodarskega ali kmetijskega subjekta, saj razvoj lahko upravljajo le ljudje z lastnim prepričanjem v realnost izvedbe.

Additional information

Dodatne informacije bodo na voljo od 2020 na spletni strani. Do takrat pa spremljajte FB/Visit Svečina

Resources needed

Potrebovali bi profesionaliziran turistično informacijski center z 2 zaposlenima osebama in managementom za marketing in trženje ter profesionalizacijo aktivnosti pri povezovanju ponudbe in obvladovanje povpraševanja.

Would you like to know more?

Contact the project authors for more information about project implementation, resources, planning and impact.

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Janja Viher

0038631669949