Dobrodošli na platformi Open Digital Smart Village Exchange

Platforma Open Digital Smart Village Exchange omogoča transnacionalno izmenjavo znanja o skupnih ugotovitvah projekta in evropskih najboljših praksah med javnimi službami in širšo javnostjo ter je zato glavni steber projektno specifičnega cilja 2.