DIH AGRIFOOD

Vsebina je bila prevedena s pomočjo Google translate. Do vsebine v originalnem jeziku lahko dostopate tukaj.
Pomurje, slovenia

Vizija podjetja DIH AGRIFOOD je postati vodilna na področju razvoja, prenosa tehnologije in inovativne uporabe rešitev in storitev pametnega kmetovanja na področjih, kjer ustvarja največjo vrednost za slovenski in evropski kmetijsko-prehrambeni sistem. Poslanstvo DIH AGRIFOOD: • Povečati produktivnost in dobičkonosnost s pomočjo razvoj, prenos in izvajanje pametnih kmetijskih rešitev in storitev; • Spodbujati raziskave, razvoj in inovacije z iskanjem novih kombinacij znanja, tehnologij in akterjev ter s tem graditi povezave med ponudniki rešitev (raziskovalne ustanove, MSP in industrija) in ciljnimi skupinami ( kmetje in združenja kmetov) • povečati internacionalizacijo članov DIH AGRIFOOD z dostopom do najbolj kvalificiranega in ustreznega znanja ter tehnologij s primernim sodelovanjem z mednarodnimi grozdi, omrežji, ustanovami znanja in podjetji; • zagotoviti financiranje znanja, tehnološkega transferji in konkretno i uvajanje digitalnih rešitev v ciljnih skupinah in s tem spodbujanje digitalizacije proizvodnje hrane.

- Oblikovanje štirikotne logike vijačnic z oblikovalci politik, akademskim svetom, podjetjem in civilno družbo. - Številni projekti za podporo digitalizaciji kmetijskega sektorja in sektorja proizvodnje hrane (H2020, Interreg, Erasmus, nacionalni razpisi) - uvedba digitalizacije za male kmete (pomoč pri sofinanciranju rešitev)
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Lokalno območje
Mladi, Starostniki, Študenti, Delovno aktivno prebivalstvo
december 2017 - ongoing

Implementacija

Ključni pogoji za uspeh

Ključni pogoji za uspeh se zbližajo s ciljno skupino (kmetje, združenja kmetov in proizvajalci hrane), da bi jim pomagali spoznati, da jim lahko digitalizacija pospeši postopek in jim prinese pozitivne stvari (več proizvodnje, manj virov, gospodarska prednost , ...). Po drugi strani je digitalizacija tudi pristop z več igralci, pri katerem glavna tema ni samo tehnologija, temveč tudi družbeni vidik ljudi, ki se morajo spoprijeti z novim okoljem.

Ključni koraki pri implementaciji

Ključni koraki za izvajanje dejavnosti so povezani z bivalnim okoljem, kjer je treba na terenu izvajati različne rešitve, da bodo kmetje lahko videli in občutili, kako poteka digitalizacija. Po drugi strani pa je treba pridobiti tudi financiranje, da bi pospešili proces uvajanja novih tehnologij.

Potrebni viri

Da bi lahko v celoti izvajali DIH AGRIFOOD in njegove glavne dejavnosti, so potrebna glavna sredstva v obliki ljudi. Človeški viri so tisti, ki izvajajo vse dejavnosti na terenu s pomočjo sofinanciranja ali financiranja iz EU.

Bi želeli izvedeti več?

Visit the website of the project for more details or contact the author

ITC MURSKA SOBOTA

Tomaž Zadravec