Dobre prakse za prebivalstvo

Pametnost ljudi

Izobraževanje digitalnega pilota za občinsko upravo (“Digitallotsen”)

Občinske uprave bodo v prihodnjih letih še razširile svojo pametno digitalno ponudbo. Zahteve po takšni digitalni administraciji so ogromne. Vendar pa omogoča reševanje upravnih zadev neodvisno od časa in kraja.
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Občina
Mladi, Starostniki, Študenti, Delovno aktivno prebivalstvo

Pametnost ljudi

Tretje mesto La Place des Possibles

La Place des Possibles je skupni projekt, katerega namen je ustvariti tretje mesto, namenjeno vsem državljanom ozemlja Royans Vercors, na 5 tematskih temah: digitalne spretnosti, recikliranje, lokalno hranjenje, solidarnosti, državljanstvo, kultura in umetnost. Lokacija v industrijski puščavi, starodavni tekstilni tovarni
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Lokalno območje
Mladi, Starostniki, Študenti, Delovno aktivno prebivalstvo