Analiza SWOT

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Analiza SWOT je strateško načrtovalsko orodje, ki se uporablja za oceno prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti projekta ali organizacije. Uporablja se za pripravo načrta, ki upošteva različne faktorje, maksimira potencial in minimizira učinek pomanjkljivosti in nevarnosti. Prednosti pomenijo materialne in nematerialne pozitivne lastnosti, npr. razpoložljive vire in kompetence (znanje, izkušnje, izobrazbo, veščine itd.) posameznikov, skupnosti ali organizacije. Pomanjkljivosti so tiste lastnosti posameznika, skupnosti ali organizacije, ki ovirajo doseganje ciljev. To so lastnosti, ki jih imate pod nadzorom, ampak iz različnih razlogov potrebujejo izboljšave. Priložnosti so zunanji pogoji, ki so v pomoč pri doseganju cilja. Nevarnosti so zunanji pogoji, ki lahko ovirajo doseganje cilja. To so glavne neugodne situacije v okolju organizacije.

Before meeting

Pred izvedbo analize SWOT poskrbite za naslednje: - Določite, katero situacijo/stanje/organizacijo boste analizirali. - Skrbno izberite 8–12 udeležencev. Udeleženci morajo dobro poznati situacijo/stanje/organizacijo. Ustrezna zastopanost vseh starostnih skupin in spolov zagotavlja dobre rezultate. - Izberite lokacijo, ki ustreza udeležencem. - Pripravite stojalo z listi (ali veliko tablo) in izdelajte kartice (ang. flash cards).

Meeting execution

Najprej morate preveriti, ali udeleženci popolnoma razumejo koncept prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti. Pomagajte si z narisano matriko za izvedbo analize SWOT. Matrika ima štiri kvadrante, ki jih uporabite za analizo prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti. Prosite udeležence, naj najprej razmislijo o analizi z notranje perspektive, potem pa tudi z zunanje. Ideje naj zapišejo na kartice in jih postavijo v ustrezne kvadrante. Spodbudite udeležence, da po želji prerazporedijo kartice ter spremenijo in preoblikujejo besedilo na njih.

After meeting

Po izvedbi analize analizirajte in ovrednotite matriko. Na koncu pripravite akcijski načrt na naslednji osnovi: - prednosti je treba ohranjati in jih nadgrajevati; - pomanjkljivosti je treba popraviti ali odpraviti; - priložnosti je treba prednostno razvrstiti in jih optimizirati; - nevarnosti je treba odpraviti ali jih minimizirati.
Vas, Mesto
Ponavljajoči dogodek, 60 - 120 minut
8 - 12 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba