Fokusna skupina

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Fokusna skupina je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in razlago podatkov. Raziskovalci oziroma koordinatorji v skupnosti iščejo kvalitativne (ne kvantitativne) podatke. Ti podatki pomagajo odgovoriti na vprašanja, kaj, kako, zakaj. Fokusna skupina je vrsta skupinskega intervjuja, katerega namen je zbrati podrobno znanje in mnenja izbranih udeležencev/deležnikov. Zanjo so značilne razprave, ki razkrivajo mnenja in skrbi glede posameznih vprašanj. Je hiter in učinkovit način, ki spodbuja nove ideje in hkrati gradi zavezanost spremembam in zanimanje zanje. Fokusne skupine so vir podrobnih podatkov in omogočajo bolj poglobljeno razumevanje obravnavanega vprašanja. Udeleženci lahko ne samo potrdijo, da je nekaj problematično ali uspešno, ampak tudi navedejo, zakaj. Ta metoda se uporablja v mnogih primerih: za zbiranje in analizo podatkov, odkrivanje in ocenjevanje potreb določene skupine ljudi/skupnosti, evalvacijske procese, vrednotenje dosežkov, načrtovanje sprememb, uvajanje nekaterih sprememb, ponovno vrednotenje procesa, ugotavljanje priložnosti. Na splošno se z uporabo metode fokusne skupine poveča sodelovanje v procesu odločanja ali pri ugotavljanju lokalnih težav.

Before meeting

Za izvedbo sestanka fokusne skupine najprej potrebujemo organizacijsko skupino. - Načrtovalec vsebine je hkrati vodja fokusne skupine. Seznanjen mora biti z glavno temo srečanja, organizirati mora tudi skupino strokovnjakov za posvetovanje o pomembnih zadevah. - Organizator je odgovoren za logistiko: stike z (možnimi) udeleženci in pripravo kraja dogodka, programa, tehnične opreme itd. - Vlogo moderatorja lahko prevzame katerikoli član organizacijske skupine, ki zna dobro voditi skupinske pogovore. Moderator tudi začne sestanek s predstavitvijo teme in članov skupine ter ves čas spodbuja pogovor. - Zapisnikar je odgovoren za zapisovanje podrobnosti, ki jih ni mogoče zajeti z avdio- ali videorekorderji (opisuje vzdušje itd.). - Analitik prevzame zadnji del sestanka fokusne skupine, tj. analizira zbrane podatke. Vloga je lahko dodeljena kateremukoli članu organizacijske skupine. Eden od pomembnih korakov je tudi odločitev o tem, ali za pridobitev informacij, ki nas zanimajo, potrebujemo eno ali več fokusnih skupin in ali za organizacijo dogodkov potrebujemo finančna sredstva. Razmislite, zakaj želite organizirati fokusno skupino in določite glavne cilje in vprašanja raziskave. V skladu s tem oblikujte organizacijsko skupino, ki izbere ciljno publiko, datum in kraj dogodka (dogodkov). Ko je logistika urejena, pripravite vprašalnik in priskrbite snemalno opremo. Povabite udeležence (po e-pošti ali navadni pošti) in na kratko opišite glavni cilj njihovega sodelovanja.

Meeting execution

Sestanek fokusne skupine Moderator naredi uvod in udeležence seznani z namenom sestanka, predstavi člane skupine ter poda časovni potek dogodka. Moderator se prilagaja dinamiki skupine. Skrbi, da so vsi obravnavani spoštljivo in imajo vsi možnost spregovoriti. Moderator se mora držati določenega časovnega okvira. Ob koncu sestanka zapisnikar in moderator na kratko povzameta dogodek in izpostavita pomembne točke. Če sledijo še drugi dogodki, opozorita nanje.

After meeting

Po sestanku analizirajte zbrane podatke s pomočjo avdio in/ali video posnetkov ter zapiskov. Pripravite (predhodne) sklepe in z rezultati seznanite udeležence. Če je načrtovan še en dogodek, tudi o tem obvestite udeležence. V skladu z rezultati načrtujte nadaljnje ukrepe.
Vas, Mesto, Obu010dina
Ponavljajoči dogodek, 60 – 120 minut
Organizacijska ekipa (vključno z moderatorjem, organizatorjem, načrtovalcem vsebine, zapisnikarjem, analitikom) in 10-15 udeležencev.
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba