Kolo prihodnosti

demo text

Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje
Metoda "kolo prihodnosti" je način organiziranja razmišljanja in spraševanja o prihodnosti, nekakšna oblika strukturiranega viharjenja možganov. Je metoda predvidevanja za oblikovanje modela prihodnosti, ki temelji na posledicah odločitve/dogodka/procesa. Organizira zamisli o prihodnjem razvoju in jih predstavi v strukturirani obliki. S pomočjo povezovalnih črt je mogoče vizualizirati povezave med vzroki in spremembami. Metoda je zato lahko v pomoč pri pripravi vizij prihodnjega razvoja. Z organiziranjem srečanja kolesa prihodnosti zberemo več ljudi ob istem času, ki skupaj viharijo možgane o prihodnosti določenega področja: napovedo možne učinke spremembe, prilagoditve ali odločitve. S pomočjo kolesa prihodnosti ugotovijo, kaj se spreminja, in možne neposredne posledice, povezane s to spremembo. Enak postopek ponovijo za posledice drugega, tretjega, četrtega reda itd. Rezultat postopka je vizualni zemljevid s prikazom vseh posledic odločitev, dogodkov in procesov, ki omogočajo pravilno upravljanje situacije. Vizualizacija zagotavlja, da se vsi sodelujoči počutijo vključene in bolje razumejo vse posledice. Prvotni namen te metode je bil ugotoviti možne posledice trendov in dogodkov, zdaj pa se uporablja tudi pri sprejemanju odločitev, upravljanju (sprememb) in analizi vplivov.

Before meeting

- Opredelite spremembo, ki jo morate/želite obravnavati. To je lahko dogodek, odločitev, problem itd. - Izberite skupino udeležencev, ki bodo sodelovali v procesu kolesa prihodnosti.

Meeting execution

- Opredeljeno spremembo vpišite v sredino lista na tabli. - Ugotovite neposredne posledice. Z viharjenjem možganov ugotovite možne neposredne posledice predlagane spremembe. Vsako posledico zapišite v krog in jo s puščico, ki izhaja od spremembe v sredini, povežite. To so posledice prvega reda. - Ugotovite posredne posledice. Sedaj viharite možgane o vseh možnih posledicah vsake od zapisanih posledic prvega reda in jih na enak način dodajajte v sliko. To so posledice drugega reda. Ponavljajte proces, da ugotovite posledice tretjega reda itd. - Analizirajte vplive. Ko ste dokončali vse ravni, imate sliko vseh možnih neposrednih in posrednih posledic. Naredite seznam. - Opredelite ukrepe. Razmislite, kako boste upravljali vse možne negativne posledice. Razmislite, kaj boste storili, da boste v celoti izkoristili pozitivne posledice.

After meeting

Rezultat delavnice je pregled možnih pozitivnih in negativnih učinkov spremembe. - Po potrebi preoblikujte spremembo, navedeno na začetku procesa, in proces ponovite.
Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkratni dogodek / ponavljajoči dogodki, 60 - 180 minut
5 - 10 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Oblikovanje politike, upravljanje, prihodnji razvoj.