Metoda Charette

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje
Charette je praktična delavnica, intenziven proces iz oči v oči, katerega namen je omogočiti ljudem iz različnih družbenih podskupin, da v kratkem času dosežejo soglasje. Lahko služi za zbiranje praktičnih idej, spodbujanje skupnega dela in podporo sprejemanju odločitev s soglasjem. Eden od ciljev te metode je, da zajame vizijo, vrednote in ideje skupnosti. Skozi participativni proces pomaga pri zbiranju idej in stališč, na začetku procesa spodbuja prispevek in sodelovanje velikega števila udeležencev, olajša sprejemanje odločitev o zahtevnih vprašanjih med procesom in razrešuje stanja neodločnosti ali mrtvih točk, ki se pojavijo med skupinami v zadnjem delu procesa. Metoda Charette prav tako pomaga pri zagonu projektov na pobudo državljanov in iskanju možnih virov financiranja. Običajno se uporablja pri razvoju, snovanju in načrtovanju projektov na ravni lokalne skupnosti, prilagoditi pa jo je mogoče različnim temam in geografskim področjem. Lahko traja nekaj dni ali nekaj tednov. Udeleženci praviloma ostanejo čez noč. Organizirati jo je mogoče za skupine od 50 do več kot 1000 ljudi. Sodeluje lahko kdorkoli iz skupnosti, vendar pri tej metodi računajo tudi na znanje profesionalnih oblikovalcev, načrtovalcev, arhitektov in drugih. Bistveno je, da v procesu sodelujejo lokalni odločevalci. Metoda ima nekaj slabosti. Lahko zbudi nerealna pričakovanja glede končnih rezultatov ali pa v njej prevladajo strokovnjaki, zato zahteva usposobljene moderatorje. Po drugi strani pa je to visoko kreativen in dinamičen proces, ki spodbuja sodelovanje med skupinami, ki običajno ne sodelujejo, omogoča raziskovanje novih možnosti in scenarijev ter daje domačinom priložnost, da se aktivno vključijo v snovanje rešitev za svojo lokalno skupnost. Delavnico Charette sestavljajo tri faze: pred Charette, delavnica Charette in po Charette.

Before meeting

Prva faza se osredotoča na oblikovanje odbora in sodelovanje z odborom, ki bo določil končni cilj in skrbel za logistiko. - Določite odbor, ki bo vodil proces. Predpostavlja se, da je skupina reprezentativna za širšo populacijo. - Določite predhodni nabor vprašanj, ki bodo obravnavana, ali razbijte glavni problem na manjše dele. - Vzpostavite odnose v skupnosti in ozavestite javnost. - Določite čas in kraj srečaja.

Meeting execution

Delavnica je intenziven proces, ki vključuje udeležence, ocenjevanje potreb, intervjuje, razvrščanje po prioriteti, pripravo priporočil in drugo. Med delavnico udeleženci razpravljajo med seboj. - Z vsemi udeleženci izmenjajte informacije, ki jih je zbrala organizacijska skupina. Ko imajo vsi vse potrebne informacije, jih razdelite v manjše podskupine. - Člani podskupin opravijo razgovore drug z drugim in s strokovnjaki za posamezne teme. Začasno se razdelijo v manjše podskupine in določijo najpomembnejša vprašanja/elemente. Nato o njih skupaj razpravljajo. - Udeleženci se razdelijo v še manjše skupine za še globljo razpravo o opredeljenih vprašanjih. Proces mora biti voden tako, da je vsakič zagotovljena še večja osredotočenost na temo, vse dokler udeleženci ne začnejo pripravljati rešitev in predlogov. - Skupine se razdelijo v delovne skupine. Vsaka od njih obravnava izbrani element/problem širšega vprašanja. Vsaka skupina mora imeti vsaj enega strokovnjaka za področje, ki ga obravnava. Proces se ponovi tolikokrat, kot je potrebno. - V podskupinah se skupaj pogovorite o rezultatih razprav in razjasnite vprašanja. - Povabite druge člane skupnosti, da se pridružijo, predstavite jim ugotovitve in pridobite povratne informacije. - Oblikujte cilj v zvezi z reševanjem vprašanja in, če je mogoče, tudi priporočila.

After meeting

V zadnji fazi se na osnovi rezultatov delavnice izdela dokument, ki vsebuje pregled in glavne točke ukrepanja. Dokument je napisan na dostopen način in v prijaznem formatu za posredovanje lokalnim medijem. - Obdelajte informacije, zbrane na delavnici. - Napišite dostopen dokument. - Čez nekaj časa organizirajte še en dogodek, ki je odprt za vse in osredotočen na izvedbo rezultatov delavnice.
Vas, Mesto, Obu010dina
Enkratni dogodek., 4 - 14 dni
50 - 1000 udeležencev
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Prihodnji razvoj, gospodarstvo, mobilnost, kmetijstvo, načrtovanje, financiranje.