Pet zakajev

demo text

Pametna mobilnost, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Metoda '5 zakajev' je analitična tehnika, ki spodbuja ljudi, da preučijo in skušajo ugotoviti osnovni vzrok svojega problema. Uporablja se, če je problem že znan, pravi vzrok pa je treba še ugotoviti. S ponavljanjem vprašanja 'zakaj?' odstiramo plasti simptomov, ki vodijo do temeljnega vzroka. Je preprosto in učinkovito orodje, ki ga je mogoče enostavno dopolniti z analizo.

Before meeting

Ko se dogovarjate za srečanje, na katerem naj bi razpravljali o določenem problemu, povabite ljudi, ki osebno poznajo njegove okoliščine, ali ljudi, ki jih ta problem zadeva. Pred sestankom boste morali pripraviti jasno in natančno obrazložitev problema. Najbolje, da jo zapišete.

Meeting execution

Na sestanku ljudem razložite problem, o katerem boste razpravljali (to lahko storite tudi vnaprej). Udeležence (lahko vsakega posebej, ni pa nujno) vprašajte, zakaj se je po njihovem mnenju problem pojavil, in zapišite odgovore. Ko od vseh dobite odgovor, jih prosite, da razmislijo, ali je verjetno, da se bo problem spet pojavil. Če je odgovor da, je to pomožni dejavnik, ne temeljni vzrok. V tem primeru še naprej postavljajte vprašanje 'zakaj?' na njihove odgovore, dokler se vsi ne strinjajo, da je bil ugotovljen temeljni vzrok. Če bo odpravljen, se problem ne bo ponovno pojavil. Ne pozabite, da ne postavljate horizontalnega vprašanja , ampak vas zanima globlji pomen. Čeprav se tehnika imenuje '5 zakajev', boste lahko ugotovili, da morate vprašanje postaviti več ali manj kot petkrat, da poiščete vzrok problema. Če se vam bo zdelo, da tudi po tem, ko ste večkrat postavili vprašanje 'zakaj?', odgovor še vedno ni pravi, bo morda potrebna nadaljnja analiza. Kompleksnejši ko je problem, bolj je verjetno, da bo za ugotovitev temeljnega vzroka potrebna nadaljnja analiza.

After meeting

Če je potrebno, analizirajte odgovore, da ugotovite temeljni vzrok problema. Ko je ta znan, začnite razmišljati o rešitvah zanj.
Vas, Obu010dina
Enkratni dogodek., 30 minut
Moderator in 5-10 udeležencev.
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba