Pripovedovanje zgodb

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Pripovedovanje zgodb je sredstvo za pridobivanje informacij o rezultatih projekta s stališča udeležencev. To je dober način za vključitev udeležencev v proces evalvacije, saj zajame različna mnenja in poglede. Informacije, pridobljene s pripovedovanjem zgodb, lahko izpostavijo prednosti in slabosti projekta. Ko udeležence prosite, da povedo zgodbo o projektu, jih prosite, da ovrednotijo en vidik projekta. Pri tem običajno pridejo na površje nepozabna ali pomembna doživetja. Zgodbe lahko zberete v osebnih intervjujih ali prek objav na blogih (na spletni strani projekta), včasih pa se te razvijejo spontano v projektni skupini/med deležniki. Ena od največjih prednosti pripovedovanja zgodb je, da pomaga razumeti projekt s stališča udeležencev in omogoča odkrivanje nepredvidenih posledic. Zgodbe je mogoče učinkovito uporabiti poleg statistike in anket, vendar vam vključitev zgodb lahko pomaga ugotoviti, kaj deluje, kaj ne in zakaj. Poleg tega zgodbe govorijo širšemu občinstvu in vključitev glasov vaših deležnikov vam lahko pomaga pri komuniciranju z deležniki, vlagatelji in širšo skupnostjo. Pomembna kakovost pripovedovanja zgodb je, da temelji na osmišljanju lastnih doživetij in okolij ljudi. Podatke iz pripovedi je mogoče zbrati, ugotoviti, katere teme stopajo v ospredje in jih vključiti v procese, ki so v teku, kot pomoč pri načrtovanju, sprejemanju odločitev ali upravljanju. Da bo dogodek zbiranja zgodb uspešen, morajo biti organizatorji sistematični (zapisati zgodbe), imeti posebej izbrane pripovedovalce (ki bodo pomagali manj izkušenim) in zapisovalce zgodb (ki bodo poskrbeli, da bo vse zapisano), strateško izbirati zgodbe, ki jih bodo povedali širšemu občinstvu, združiti zgodbe z drugimi viri informacij, upoštevati etične smernice (vprašati za dovoljenja itd.). Eden od najbolj priljubljenih načinov za zbiranje zgodb so intervjuji. Temeljijo na preprosti obliki vprašanj in odgovorov s posebej izbranim izpraševalcem/moderatorjem, ki vodi pogovor. Zgodbe lahko zbirate z organiziranjem posameznih srečanj ali skupinskega dogodka. Naslednja navodila so bila pripravljena za pomoč pri organiziranju skupinskega dogodka.

Before meeting

Pred organiziranjem skupinskega dogodka za zbiranje zgodb, povezanih z vašim projektom/temo, je potrebno naslednje: - Izberite lokacijo in določite moderatorja dogodka in glavnega zbiralca zgodb (osebe, odgovorne za zapisovanje zbranih zgodb). - Posebej izberite pripovedovalca zgodb, ki bo spodbujal druge udeležence. - Obvestite ljudi o načrtovanem dogodku in jih povabite.

Meeting execution

Da bo dogodek zbiranja zgodb uspešen, morajo biti organizatorji sistematični (zapisati zgodbe), imeti posebej izbrane pripovedovalce (ki bodo pomagali manj izkušenim) in zapisovalce zgodb (ki bodo poskrbeli, da bo vse zapisano), strateško izbirati zgodbe, ki jih bodo povedali širšemu občinstvu, združiti zgodbe z drugimi viri informacij, upoštevati etične smernice (vprašati za dovoljenja itd.). Da boste to dosegli, sledite naslednjim korakom. - Zbiralec zgodb se mora pripraviti za zapisovanje zgodb. - Udeleženci se posedejo v krogu. Za začetek pogovora izpraševalec ali moderator lahko postavi odprto vprašanje, npr. "Kaj ste se naučili od sodelovanja v tem projektu/procesu?" ali "Kako je sodelovanje v tem projektu/procesu spremenilo vaše življenje?". Poskrbite, da zbiralec zgodb zapiše vse zgodbe. Ostala postavljena vprašanja morajo nasloviti določene dejavnosti, v katerih je nekdo sodeloval in kako so te storitve spremenile njegovo/njeno življenje. Tu je še nekaj predlaganih tem: Kako dojemam delovanje skupine? Katera je glavna sprememba in kako smo jo obravnavali? Zgodilo se je nekaj čudovitega - kaj je bilo to? Kaj je bilo najboljše/najslabše v zvezi s projektom? Naučil sem se nekaj, kar je spremenilo moj način dela ... - Ob koncu srečanja prosite skupino, da povzame najpomembnejša spoznanja, pridobljena na osnovi zgodb, ki so jih pripovedovali v zgodbeni skupini. Zgodbeno skupino lahko organizirate vsakih nekaj mesecev, da ocenite napredek projekta in vključite različne udeležence.

After meeting

Po končanem dogodku pripovedovanja zgodb si vzemite nekaj časa za oceno rezultatov. Najboljši način je izvedba kvalitativne analize podatkov. - Analizirajte zapisane zgodbe in poiščite teme, ki stopajo v ospredje - kako so povezane med seboj? - Pripravite akcijski načrt. - V 3-6 mesecih organizirajte še eno pripovedovanje zgodb.
Vas, Obu010dina
Ponavljajoči dogodek., 60 - 120 minut
1 - 10 udeležencev
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba