Problemsko drevo

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Analiza problemskega drevesa je participativno orodje, ki z opredelitvijo glavnih problemov in vzročnih razmerij med njimi pomaga analizirati obstoječe stanje. Deležnikom pomaga vzpostaviti bolj realističen pregled/pogled ter zavedanje o problemu v skupnosti z opredelitvijo osnovnih vzrokov in posledic. Načrtovalcem (projektov) nudi podporo pri opredelitvi jasnih in obvladljivih ciljev ter strategij za njihovo doseganje. Glavni izdelek je drevesni diagram, v katerem deblo predstavlja osrednji problem, korenine predstavljajo vzroke zanj, veje pa njegove posledice. Diagram problemskega drevesa ustvari logično hierarhijo vzrokov in posledic ter vizualizira povezave med njimi. Ta tehnika pomaga razumeti okvir problemov in njihova medsebojna razmerja ter možne vplive na projekte in programe, ki so usmerjeni na posamezne teme. Metoda je lahko koristna pri ozaveščanju o problemu v skupnosti in o tem, kako skupnost prispeva k problemu ter kako slednji vpliva na življenje ljudi v tej skupnosti. Uporaba problemskega drevesa se priporoča na začetku procesov načrtovanja, pri snovanju projekta in opredelitvi osrednjih tem (ter njihovih temeljnih problemov). Ta vrsta ocenjevanja ima največji pomen, če se izvaja na delavnici z (lokalnimi) deležniki, kar omogoča skupen pogled na stanje. Najbolje jo je izvajati v manjših skupinah ljudi (od 6 do 8 in ne več kot 25 udeležencev) z uporabo vizualnih tehnik, kot so stojala z listi ali barvne kartice. Participativna uporaba orodja prinaša v razvojni proces številne koristi: pomaga naslavljati resnične potrebe deležnikov, lahko pomaga razgraditi problem na obvladljive enote in prispeva k boljšemu razumevanju problema. Lahko je v pomoč pri opredelitvi pomembnih političnih akterjev, medtem ko analiza prispeva h gradnji skupnega razumevanja in cilja. Orodje pa daje najboljše rezultate, če se uporablja skupaj z drugimi, npr. z drevesom ciljev.

Before meeting

Pred delavnico je treba razmisliti o nekaterih organizacijskih vidikih: izbira kraja delavnice, določitev ciljnih udeležencev in povabilo udeležencev.

Meeting execution

Za izvedbo delavnice problemskega drevesa sledite naslednjim korakom: - Prvi korak je izvedba viharjenja možganov o problemih, ki so po mnenju udeležencev prednostni. Zapišite vse probleme, vsakega posebej na kartico ali listič. Probleme je treba skrbno opredeliti: biti morajo obstoječi problemi. Problem je obstoječe slabo stanje, ne odsotnost rešitve. Vsi udeleženci morajo izraziti svoje mnenje o tem, kakšni problemi obstajajo. Pri opisih skušajte biti čim bolj natančni. Razpravljajte in se dogovorite o problemu ali temi, ki jo je treba analizirati. Problem/temo zapišite na sredino lista – to je deblo drevesa in osrednji problem. Odražati mora dejansko težavo, ki vsakogar močno prizadeva. - Skupina opredeli vzroke osrednjega problema z vprašanjem: »Kaj ga povzroča?« To so korenine drevesa. Udeleženci nato ugotovijo posledice, ki postanejo veje. Vzroki in posledice se lahko zapišejo na lističe ali kartice, da se potem lahko pravilno logično razvrstijo po hierarhiji. - Osrednji del delavnice je razprava/debata/dialog, ki poteka ob razporejanju in prerazporejanju dejavnikov. Ljudem dajte dovolj časa, da razložijo svoje občutke in odločitve. Zapišite ideje in stališča. - Izberite prednostne ukrepe.

After meeting

Problemskemu drevesu pogosto sledi drevo ciljev, pri čemer se problemi preoblikujejo v cilje. Primer: »pomanjkanje vode« postane »izboljšati oskrbo z vodo«. Ti cilji so potem osnova za opredelitev projekta in programa.
Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkratni dogodek, 60 - 120 minut
6-8 (lahko tudi več, vendar ne več kot 25)
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba