Viharjenje možganov

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Viharjenje možganov je metoda ustvarjanja idej za rešitev problema. Združuje sproščen, neformalni pristop k reševanju problema in lateralno razmišljanje. Vključuje skupino in moderatorja skupine. Obsega čas prostega razmišljanja, v katerem se zamisli artikulirajo, temu sledi razprava. Ustvarja svobodno in odprto okolje, ki vsakogar spodbuja k sodelovanju. Lahko prinese nove ideje, kako se lotiti problema/ga rešiti. Te se morda na prvi pogled zdijo nore, vendar včasih sprožijo nove ideje, od katerih se lahko nekatere pretvorijo v kreativno rešitev problema. Splošni cilj je zmanjšati blokade, ki preprečujejo, da bi "divje" ideje izgovorili naglas, spodbujati razmišljanje izven okvirjev in omogočiti, da različni pogledi vstopijo v razpravo že v zgodnji fazi. Včasih to prispeva k zmanjšanju konfliktov, ker imajo udeleženci priložnost slišati mnenja drugih, ki morda spremenijo njihovo stališče. Viharjenje možganov je koristno za zbiranje idej pred analizo scenarija, reševanjem problema, sprejemanjem odločitev ali načrtovanjem. Viharjenje možganov se lahko uporablja kot individualna ali skupinska metoda. Lahko se uporablja med reševanjem problema ali v razvojni fazi. Skupina pet do sedem ljudi je običajno najučinkovitejša. Če je mogoče, naj bodo udeleženci iz različnih strok in okolij. Organiziranje seje viharjenja možganov ni prav zapleteno in tudi ne drago.

Before meeting

Pri pripravi dogodka upoštevajte naslednje: - Določite problem, o katerem želite razpravljati. - Zagotovite udobno okolje za srečanje in poskrbite, da imate v prostoru potrebna orodja, gradiva ter osvežilne napitke in prigrizke.

Meeting execution

Med razpravo naj se udeleženci izogibajo kritiziranju ali hvaljenju idej, saj lahko sodbe v tej fazi omejujejo ustvarjalnost. Ideje morajo biti ovrednotene ob koncu razprave. Takrat je čas za iskanje rešitve z bolj konvencionalnimi pristopi. Da bi dosegli najboljše rezultate pri vodenju procesa, sledite naslednjim korakom. Začnite s pripravo skupine: - Ko so vsi zbrani, določite nekoga, ki bo beležil ideje, predstavljene na srečanju (ni nujno, da je to vodja skupine), jih zapisoval na lističe in lepil na mesto, kjer jih bodo lahko videli vsi (npr. na stojalo z listi ali belo tablo. - Če se udeleženci ne poznajo med seboj, začnite z vajo ali šalo za ogrevanje. - Jasno opredelite/predstavite problem, ki ga želite obravnavati/rešiti, in podajte merila, ki morajo biti izpolnjena. Povejte vsem, da je cilj sestanka ustvariti čim več idej. - Dajte udeležencem nekaj časa (tišine), da zapišejo svoje ideje. - Vodite razpravo v skupini tako, da se ideje razvijajo in gradijo na idejah drugih. Spodbujajte vse, da dajo svoj prispevek in preprečite kritiziranje idej. Če je seja dolga, delajte odmore. - Poskrbite, da bo med razpravo zabavno. - Povzemite zapisane ideje.

After meeting

- Uredite ideje in poiščite skupne teme. - Pripravite ukrepe.
Vas
Enkratni dogodek., 60 minut do nekaj ur.
5 - 7 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba