Izvoz podatkov

Končna točka vrne rezultate ocene pametnosti

Končna točka vrne vse objave, povezane z dobrimi praksami

Končna točka vrne meta podatke za izbrano objavo o določeni dobri praksi