Pomurje

Pametno in trajnostno kmetijstvo – Pomurje – DIH AGRIFOOD – SLOVENIJA

Pomurje je najpomembnejše območje, primerno za proizvodnjo hrane v Sloveniji. Kmetijska posestva v tej regiji obdelujejo skoraj 13 % vse kmetijske zemlje v Sloveniji in redijo skoraj 12 % vse živine.

Glavne potrebe testnega območja z vidika prehoda k pametnim praksam

Uvajanje novih/pametnih tehnologij za pametno kmetovanje (vinogradništvo, pridelava sadja, živinoreja itd.).
Novi poslovni modeli za kmete (na osnovi digitalne transformacije in kratkih dobavnih verig).
Novi trgi (kupci), kjer se dosegajo višje marže. Novi modeli življenja in dela na osnovi povezovanja različnih sektorjev (delo na daljavo).

Vidiki inovativnosti pilotne aktivnosti

Oblikovanje novih, učinkovitih omrežij med regionalnimi pridelovalci hrane.
Katalog kratkih prehranskih dobavnih verig za digitalne kmetijske trgovine.

Integracija rešitev v/prek DIH AGRIFOOD