Methods

Viharjenje možganov

Viharjenje možganov je metoda ustvarjanja idej za rešitev problema. Vključuje skupino in moderatorja skupine. Obsega čas prostega razmišljanja, v katerem se zamisli artikulirajo, temu sledi razprava. Viharjenje možganov je koristno za zbiranje idej pred analizo scenarija, reševanjem problema, sprejemanjem odločitev ali načrtovanjem. Metodo lahko uporablja posameznik ali skupina. Lahko se uporablja med reševanjem problema ali v razvojni fazi. Organiziranje seje viharjenja možganov ni prav zapleteno in tudi ne drago.

Vas
Enkratni dogodek., 60 minut do nekaj ur.
5 - 7 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Zgodboris

Metoda zgodborisa je vrsta delavnice, ki pomaga izpopolniti umetnost predstavljanja idej na srečanjih, konferencah, v publikacijah, spletnih medijih in tisku. Zgodboris je metoda, ki vam pokaže, kako se osredotočiti na ideje, jih organizirati in predstaviti ter navdihniti določeno publiko. Moč zgodbe vam služi kot pomoč pri oblikovanju informacij. Delavnica običajno traja dve uri do enega dneva.

Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkraten dogodek., 120 minut - 1 dan
10 - 20 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba.

Metoda Charette

Charette je praktična delavnica, intenziven proces iz oči v oči, katerega namen je omogočiti ljudem iz različnih družbenih podskupin, da v kratkem času dosežejo soglasje. Lahko služi za zbiranje praktičnih idej, spodbujanje skupnega dela in podporo sprejemanju odločitev s soglasjem. Metodo je mogoče prilagoditi, da traja nekaj dni ali nekaj tednov. Organizirati jo je mogoče za skupine od 50 do več kot 1000 ljudi.

Vas, Mesto, Obu010dina
Enkratni dogodek., 4 - 14 dni
50 - 1000 udeležencev
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Prihodnji razvoj, gospodarstvo, mobilnost, kmetijstvo, načrtovanje, financiranje.

Kolo prihodnosti

Metoda "kolo prihodnosti" je način organiziranja razmišljanja in spraševanja o prihodnosti, nekakšna oblika strukturiranega viharjenja možganov. Je metoda predvidevanja za oblikovanje modela prihodnosti, ki temelji na posledicah odločitve/dogodka/procesa. Organizira zamisli o prihodnjem razvoju in jih predstavi v strukturirani obliki. S pomočjo povezovalnih črt je mogoče vizualizirati povezave med vzroki in spremembami. Metoda je zato lahko v pomoč pri pripravi vizij prihodnjega razvoja.

Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkratni dogodek / ponavljajoči dogodki, 60 - 180 minut
5 - 10 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Oblikovanje politike, upravljanje, prihodnji razvoj.

Mestno srečanje za 21. stoletje

Srečanja za 21. stoletje so javni forumi, ki z uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij velikemu številu udeležencev v majhnih skupinah omogočajo sočasno razpravo o istem vprašanju. Pri tej metodi lahko v neposrednem pogovoru sodeluje do 5.000 ljudi. Običajno se uporablja v razpravah o kompleksnih vprašanjih javne politike. Mestna srečanja so namenjena navadnim državljanom brez posebnega znanja o temi razprav.

Regija, Dru017eava
Enkratni dogodek, 120 - 180 minut
500 - 5000
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Gospodarstvo, oblikovanje politike, prihodnji razvoj

Pripovedovanje zgodb

Pripovedovanje zgodb je preprosta metoda, s pomočjo katere pridobite informacije o rezultatih projekta s stališča udeležencev. Informacije, pridobljene s pripovedovanjem zgodb, lahko izpostavijo prednosti in slabosti projekta. Ko udeležence prosite, da povedo zgodbo o projektu, jih prosite, da ovrednotijo en vidik projekta. Zgodbe lahko zberete v osebnih intervjujih ali prek objav na blogih (na spletni strani projekta), včasih pa se zgodba razvije spontano v projektni skupini/med deležniki.

Vas, Obu010dina
Ponavljajoči dogodek., 60 - 120 minut
1 - 10 udeležencev
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Drevo ciljev

Drevo ciljev je metoda za preoblikovanje obrazložitve projekta v podrobnejše opise. Najbolje jo je uporabiti pred začetkom projekta, ko ste že pripravili problemsko drevo. Tehnika je v pomoč pri opredelitvi ciljev projekta in omogoča njihovo razvrstitev v hierarhično strukturo. Sestavljajo jo projektni cilji, ki so hierarhično povezani v drevesni diagram.

Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkratni dogodek, 60 - 120 minut
6 - 8 (vendar ne več kot 25)
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Terensko opazovanje

Terensko opazovanje je kvalitativna raziskovalna metoda, s pomočjo katere pridobite vpogled v skupnost in njeno okolje. Omogoča globlje razumevanje problemov v njihovem lokalnem okviru in razumevanje značilnosti okolja, kar je lahko le plod osebne izkušnje. Opazovanje lahko poteka individualno, v parih ali skupinah – odločitev je odvisna od lokacije in teme – in daje najboljše rezultate v kombinaciji z nekaterimi drugimi tehnikami, npr. z intervjuji.

Vas
Ponavljajoči dogodki, 1 dan ali več
Odvisno je od poudarka opazovanja in števila opazovalcev.
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Problemsko drevo

Analiza problemskega drevesa je participativno orodje, ki z opredelitvijo glavnih problemov in vzročnih razmerij med njimi pomaga analizirati obstoječe stanje. Uporaba problemskega drevesa se priporoča na začetku procesov načrtovanja. Najbolje jo je izvajati v manjših skupinah ljudi (od 6 do 8 in ne več kot 25 udeležencev) z uporabo vizualnih tehnik, kot so stojala z listi ali barvne kartice.

Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkratni dogodek, 60 - 120 minut
6-8 (lahko tudi več, vendar ne več kot 25)
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Pet zakajev

Tehnika '5 zakajev' se uporablja za odpravljanje napak in reševanje problemov. Najprimernejša je za reševanje enostavnih in zmerno težkih problemov. Njen osnovni cilj je s postavljanjem zaporednih vprašanj 'zakaj?' poiskati točen vzrok problema.

Vas, Obu010dina
Enkratni dogodek., 30 minut
Moderator in 5-10 udeležencev.
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Svetovna kavarna

Svetovna kavarna je participativna metoda za izboljšanje skupinske razprave z razdelitvijo udeležencev v majhne skupine (3–6) in oblikovanjem ločenih omizij za razpravo. Udeleženci sedijo okrog mize, razpravljajo o temi, ki so jo predstavili moderatorji, izmenjujejo znanje in delajo skupne vizualne zapise (npr. risbe, ilustracije itd.). Čez nekaj časa se udeleženci preselijo k drugi mizi, kjer obravnavajo novo temo in nadgrajujejo razpravo predhodne skupine.

Vas, Mesto, Obu010dina
Enkratni dogodek., 45 minut - 3 ure
1 moderator za vsako omizje in 10-20 udeležencev (3-6 pri vsakem omizju)
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Vennov diagram

Vennov diagram je vizualna tehnika, ki se uporablja za opredelitev ključnih deležnikov, organizacij, ustanov in posameznikov v regiji ali skupnosti. Za to potrebujete kroge (papirnate, plastične ipd.) različnih velikosti, nekaj velikih listov papirja in mešano skupino 15–20 ljudi (izvedljivo tudi v skupini 3–5 ljudi). S pomočjo te tehnike boste ugotovili, kako pomembni in uspešni so izbrani deležniki, ter spoznali njihov odnos z lokalno skupnostjo in drugimi skupinami. Tehnika vsebuje tudi okvirne smernice za odpravljanje morebitnih vrzeli v delovanju teh skupin.

Mesto, Obu010dina, Regija
Ponavljajoči dogodek., 60 minut ali več (odvisno od števila kategorij, o katerih se razpravlja).
Ključni informatorji (za vsako kategorijo) in 15-20 udeležencev (lahko tudi 3-5).
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Seroi+

SEROI+ je digitalno orodje, ki temelji na participativnem pristopu. Združuje ocenjevanje družbeno-ekonomskega in okoljskega donosa naložb (SEROI). Ocenjevanje SEROI omogoča ovrednotenje in spremljanje obstoječih ali načrtovanih izdelkov in storitev, ki prinašajo družbeno-ekonomske učinke. S procesom odprtega inoviranja omogoča vključitev vseh pomembnih deležnikov v opredelitev in definiranje ciljev, opredelitev merljivih kazalcev in pričakovanih vplivov ter skupno načrtovanje in razvoj novih izdelkov in storitev.

Vas, Mesto, Obu010dina
Enkratni dogodek., 2 - 3 ure
15 - 20
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Fokusna skupina

Fokusna skupina je metoda za zbiranje poglobljenih kvalitativnih informacij. To je skupinski intervju, pri katerem je tema pogovora znana vnaprej, vprašanja pa postavlja moderator. Fokusne skupine so idealne za odkrivanje novih (pomembnih) tem/problemskih področij. Prispevajo k poglobljeni raziskavi in analizi ter postavljajo pojave v kontekst, razlagajo pa tudi že ugotovljene pojave ter z njimi povezane težave ali stališča. Udeležence fokusne skupine vnaprej izbere organizacijska skupina. Fokusne skupine pogosto uporabljajo za boljše spoznavanje mnenj o določeni temi, ki kasneje služijo tudi kot izhodišča za prihodnje ukrepe.

Vas, Mesto, Obu010dina
Ponavljajoči dogodek, 60 – 120 minut
Organizacijska ekipa (vključno z moderatorjem, organizatorjem, načrtovalcem vsebine, zapisnikarjem, analitikom) in 10-15 udeležencev.
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba

Analiza SWOT

Analiza SWOT se uporablja za oceno prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti dane situacije/stanja/organizacije. Lahko se uporablja individualno ali v skupini 8–12 oseb. Udeleženci morajo dokaj dobro poznati temo, ki jo želite obravnavati. Metoda je preprosta za uporabo in ne zahteva posebnih materialnih sredstev.

Vas, Mesto
Ponavljajoči dogodek, 60 - 120 minut
8 - 12 oseb
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba