Pametnost

Korak 1: Splošne informacije

Izpolnjevanje tega obrazca vam bo vzelo približno 3-5 minut. S posredovanimi informacijami vam bomo lahko predstavili dobre prakse prilagojene vaši vasi.

Korak 2: Določitev prioritet

Spodaj navedena področja razvrstite po prioritetah od 1 do 10 (1 najnižje, 10 najvišje).

Korak 3: Pametnost ljudi

Izberite, ali se izjave nanašajo na vašo skupnost.

Močno se ne strinjam
Ne strinjam se
Nevtralno
Strinjam se
Močno se strinjam
Moja vas je podvržena depopulaciji in staranju.
Moja vas ima visoko raven digitalne pismenosti.
Ljudje v moji vasi želijo sodelovati na sestankih ali zborih v javnem interesu.
V moji vasi delujejo organizacije in aktivna združenja državljanov.

Korak 4: Pametnost upravljanja

Izberite, ali se izjave nanašajo na vašo skupnost.

Močno se ne strinjam
Ne strinjam se
Nevtralno
Strinjam se
Močno se strinjam
Lokalni javni organi zagotavljajo spletni dostop do storitev upravne in davčnih storitvev (e-uprava).
Lokalni javni organi v odločanje vključujejo državljane.
Lokalni javni organi olajšajo partnerstvo z zasebnimi podjetji.
Lokalni javni organi z državljani in/ali obiskovalci komunicirajo preko elektronskih medijev (novice, odločitve, informacije) in pametnih naprav.

Korak 5: Pametnost življenja

Izberite, ali se izjave nanašajo na vašo skupnost.

Močno se ne strinjam
Ne strinjam se
Nevtralno
Strinjam se
Močno se strinjam
Zadovoljen sem z nivojem zdravstvenih in socialnih storitev v moji vasi.
Internetna povezava v moji vasi je zadovoljiva.
Iz vidika osnovnih storitev, ki jih nudi prebivalstvu, je moja vas privlačna (banke, pošte, osnovne trgovine, bari in restavracije, lekarne, izobraževalne storitve).
Moja vas omogoča sodobne pristope pri opravljanju dela (prostori za sodelovanje, delo na daljavo).

Korak 6: Pametnost okolja

Izberite, ali se izjave nanašajo na vašo skupnost.

Močno se ne strinjam
Ne strinjam se
Nevtralno
Strinjam se
Močno se strinjam
Moja vas proizvaja energijo iz obnovljivih virov energije.
Moja vas uporablja energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije.
Moja vas si prizadeva za ničelni odtis odlaganja odpadkov v okolje ("zero waste").
Ljudje v moji vasi se zavedajo naravnih tveganj.

Korak 7: Pametnost ekonomije

Izberite, ali se izjave nanašajo na vašo skupnost.

Močno se ne strinjam
Ne strinjam se
Nevtralno
Strinjam se
Močno se strinjam
V moji vasi so aplikacije/platforme, ki obveščajo o lokalnih turističnih znamenitostih in storitvah in/ali podpirajo lokalno gospodarstvo (npr. digitalna tržnica).
V moji vasi uporabljajo turistične storitve inovativne in/ali pametne pristope.
V moji vasi je zagotovljeno, da lokalno gospodarstvo, vključno s turizmom, nevpliva negativno na okolje.
Pri gospodarskih dejavnostih na mojem območju so uporabljeni inovativni pristopi.

Korak 8: Pametnost mobilnosti

Izberite, ali se izjave nanašajo na vašo skupnost.

Močno se ne strinjam
Ne strinjam se
Nevtralno
Strinjam se
Močno se strinjam
Ponudba javnega prevoza v moji vasi se mi zdi primerna.
V moji vasi obstajajo rešitve in storitve za izmenjavo prevoznih sredstev (souporaba avtomobilov, združevanje avtomobilov, …).
V moji vasi je na voljo integrirana spletna prometna platforma, ki jo lahko uporabljajo tako občani kot obiskovalci.
V moji vasi je na voljo več vrst transporta (železniki promet, avtobusni promet, skupna raba avtomobilov, izmenjava koles, …).

Sestavite oceno in pridobite dobre prakse

Hvala, da ste izpolnili obrazec. Na podlagi vaših odgovorov bomo sestavili poročilo, iz katerega bodo razvidna področja, v katerih je vaša skupnost uspešna in področja, ki potrbujejo izboljšavo. Po ogledu rezultatov ne pozabite na ogled personaliziranih dobrih praks ostalih mest in vasi, ki bi vam lahko pomagala pri izboljšanju vaše skupnosti.