Programi

Austrija

Digitalni načrt Avstrije

Pregled dejanskih izzivov in načrtovanje dejavnosti.

Nakazovanje poti.

Partnerji: Državna vlada (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)
Obiščite spletno stran

Italija

Evropski projekt Elviten/D-Mobility APP

Občina Genova je v sodelovanju z podjetjem Duferco namestila nove stebre za polnjenje skuterjev, koles in električnih štirikolesnikov, s čimer je delovalo vseh 60 delovnih postaj Duferco, ki so nastale v okviru evropskega projekta Elviten. Do oktobra 2020 bodo lahko uporabniki brezplačno napolnili svoja vozila, potem ko bodo prenesli aplikacijo D-Mobility in se sami registrirali.

Pobuda spodbuja pameten prehod na trajnostno nizkoogljično mobilnost v mestih in postopno zamenjavo vozil, ki onesnažujejo fosilna goriva, z zelenimi električnimi vozili z nizkimi emisijami.

Partnerji: Občina Genova/Duferco
Obiščite spletno stran

Italija

Genoa Smart City Association

Združenje AGSC si prizadeva za naslednje cilje:

  • zgraditi projekt, s katerim bo Genova postala “pametno” mesto v evropski perspektivi;
  • opredeliti ukrepe, projekte, pobude, ki lahko prispevajo k temu cilju, s ciljem: Trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na raziskavah, inovacijah, tehnologiji in ga vodi lokalno vodstvo z integrirano logiko načrtovanja

Namen pobude Genova Smart City je ponovno razmisliti o mestu in zasledovati konkretno utopijo mestnega prostora v človeškem merilu. Te cilje je mogoče doseči z izboljšanjem kakovosti življenja kot celote, kar pomeni tudi boljšo bivalnost mesta, inteligentne storitve in informacije, uporabo virov in razvoj trajnostnega gospodarstva.

Partnerji: Občina Genova
Obiščite spletno stran

Italija

Uni.C.O.

Namen projekta Uni.C.O. je ponovna uporaba organizacijskega / upravljavskega modela metropolitanskega mesta Genova, ki je podprt za podpiranje zapletenega procesa odpiranja administrativnih podatkov in njihovo dostopnost na spletu prek preglednega drevesa uprave v načinu odprtih podatkov.

Uni.C.O. projekt (konzorcij občin Opendata) ima cilj:

  • prenos konceptualnega modela odprtih podatkov CMGE tudi z vidika preglednega upravljanja uprave;
  • razviti tehnološko rešitev (odprti podatkovni portal) v večplastni in v opendata usmerjeni perspektivi, da bo struktura podatkov in pomenska ontologija homogena;
  • zagotoviti rešitev SaaS (programska rešitev kot storitev), da se zagotovi pravočasen razvoj na podlagi regulativnih posodobitev in direktiv ANAC (nacionalni protikorupcijski organ);
  • ustvariti skupen okvir med različnimi ravnmi ustvarjanja upravnih podatkov (CM, Zveza občin, občine)
Partnerji: Metropolitansko mesto Genova
Obiščite spletno stran

Italija

Pago PA

PagoPA je drugačen način plačevanja storitev javne uprave z lažjim, varnejšim in preglednejšim orodjem, namenjen državljanom. Sistem je sprejelo vse več organov in plačilnih institucij (ponudniki plačilnih storitev – PSP), kot so banke, pošte in drugi.

PagoPA ni spletno mesto, je nov način za standardiziran postopek obdelave plačil javni upravi prek akreditiranih ponudnikov plačilnih storitev (PSP).

Partnerji: Agencija za digitalno Italijo
Obiščite spletno stran

Italija

SPID (javni sistem digitalne identitete)

SPID, javni sistem digitalne identitete, je rešitev, ki omogoča dostop do vseh spletnih storitev javne uprave z enotno digitalno identiteto (uporabniško ime in geslo), ki jo lahko uporabljate na računalniku, tablici in pametnem telefonu.

Sistem preverjanja pristnosti državljanom in podjetjem omogoča dostop do spletnih storitev sodelujoče javne uprave in posameznikov z edinstveno digitalno identiteto. Identiteta SPID je sestavljena iz poverilnic (uporabniško ime in geslo), ki so izdane uporabniku in omogočajo dostop do vseh spletnih storitev.

Partnerji: Agencija za digitalno Italijo
Obiščite spletno stran

Italija

Triletni načrt 2019-2021

Pospešiti digitalizacijo storitev za državljane in podjetja.

Triletni načrt za informacijsko tehnologijo v javni upravi določa smernice za izvajanje skupne strategije z vsemi možnimi akterji digitalne preobrazbe države: javno upravo, državljani, podjetji, trgom, raziskovalnim svetom.

Partnerji: Agencija za digitalno Italijo
Obiščite spletno stran

Slovenija

EkoSmart

Program za razvoj ekosistema pametnega mesta z vsemi podpornimi mehanizmi, potrebnimi za učinkovito, optimizirano in postopno vključevanje posameznih območij v enoten in skladen sistem vrednostnih verig.

Program se osredotoča na tri ključna področja pametnih mest: zdravje, aktivno življenje in mobilnost; ter oblikuje strateške odnose z občinami in drugimi področji pametnih mest, kot so energija, pametne stavbe, vključevanje občanov, pametne skupnosti, itd.

Partnerji: Dve raziskovalni ustanovi (Inštitut za gerontologijo in medgeneracijske odnose Antona Trstenjaka in Institut Jožefa Stefana), pet fakultet na dveh univerzah, javni zavodi, deset malih in srednjih podjetij
Obiščite spletno stran

Slovenija (Maribor)

Pametno mesto Maribor

Lokalno partnersko omrežje, ki deluje v obliki grozda. Partnerji se lahko pridružijo mreži s podpisom memoranduma. v katerem se zavezujejo, da bodo spoštovali načela delovanja in razvojno politiko pobude.

Pobuda za pametno mesto Maribor (SCMI) se je začela za spodbujanje trajnostnega razvoja okolja pametnega mesta, za inovacije v mestu Maribor in za razvoj pilotnih projektov, ki bodo omogočali opravljanje dejavnosti pametnega mesta (na področju pametnih storitev, tehnologije in izdelkov). Cilj pobude je izvajanje naprednih projektov, ki bodo izboljšali kakovost življenja v Mariboru in širši regiji ter spodbudili tehnološke, družbene in organizacijske inovacije.

Partnerji: Mestna občina Maribor, Univerza v Mariboru, druge razvojne institucije in gospodarstvo
Obiščite spletno stran

Slovenija

Pametne vasi

Pobuda Smart Village za ustvarjanje ljudem prijaznih podeželskih območij s podporo tehnologij IKT. Tukaj so na voljo dodatne informacije .

Izboljšati kakovost življenja prebivalcev podeželja in tako prispevati k reševanju trenutnega upadanja števila prebivalcev na podeželju ali njihovega izseljevanja iz podeželja.

Partnerji: EU, državna vlada
Obiščite spletno stran

Slovenija

Lokalne face

Spletno mesto za promocijo ljudi, ki so uvedli dobre prakse na področju SV

Izpostavljenost ljudi, ki so pustili velik pečat na mestih, kjer delajo, skupaj z njihovimi dobrimi praksami.

Partnerji: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Obiščite spletno stran

Francija (Alpe Sud Provence)

Pametno podeželje (Smart Ruralité)

Regionalni program, ki podpira konsolidacijo omrežja z opazovalnico za digitalizacijo, podporo pobudi SV na medobčinski ravni in izvajanje akcijskega načrta

Podpora za digitalizacijsko preoblikovanje regionalnih podeželskih območij.

Partnerji: Regija Sud Provence Alps
Obiščite spletno stran

Francija

Program nova mesta nove povezave (Nouveaux lieux Nouveaux liens)

Nacionalni program in razpis za druga mesta in ostala nova mesta, ki podpirajo procese pametnih vasi na različnih ozemljih (ustvariti je potrebno 150 francoskih podeželskih območij).

Financiranje novih krajev za oživitev podeželja.

Partnerji: Državna vlada (Mission Société Numérique)
Obiščite spletno stran

Francija

Platforma Smart City CEREMA

Nacionalna platforma za zbiranje informacij in dajanje orodij ozemljem in zainteresiranim stranem, ki želijo zgraditi pobudo za pametno mesto / pametno vas

Podpora za projekte pametnega mesta / pametne vasi

Partnerji: CEREMA
Obiščite spletno stran

Nemčija (Baden-Württemberg)

Mesta in mesta 4.0 – Prihodnje skupnosti

Program financiranja (med) občin v zvezni deželi Baden-Württemberg

Podpora za pilotne projekte v zvezi s posebnimi cilji digitalizacije.

Partnerji: Državna vlada, združenje občin, združenje mest, združenje okrožij
Obiščite spletno stran

Nemčija (Baden-Württemberg)

Digitale Zukunftskommune@bw

Program financiranja (med-) občin v zvezni deželi Baden-Württemberg

Podpora modelnim projektom z dolgoročno vizijo digitalizacije.

Partnerji: Državna vlada
Obiščite spletno stran

Nemčija (Bavarska)

Digitalna vas

Pobuda domačinov in pobude za domačine

Izkoristite možnosti digitalizacije za vsakodnevne težave podeželja

Partnerji: Bavarska državna vlada; Fraunhofer
Obiščite spletno stran

Germany (Baden-Württemberg)

Strategija digitalizacije Baden-Württemberg

Digitalna strategija zvezne dežele Baden-Württemberg

Postati ena vodilnih regij v Evropi na področju digitalizacije.

Partnerji: Državna vlada
Obiščite spletno stran

Switzerland

SECO

Center kompetenc za vsa osrednja vprašanja ekonomske politike

Zaščita delovnih prostorov in blaginje z digitalizacijo

Partnerji: Državni sekretariat
Obiščite spletno stran

Švica

Smart City Hub Švica

Smart City Hub Švica

Spodbujanje sodelovanja in izmenjave na področju izvajanja pametnih mest

Partnerji: Mesta St. Gallen, Winterthur, Zürich in Zug ter Swiss Post, SBB in Swisscom.
Obiščite spletno stran

Evropa

Pilotni projekt Pametne vasi

Akcijski ukrepi (na podlagi dokumenta “Ukrepi EU za pametne vasi” Evropske komisije in Evropskega parlamenta) za povečanje vidnosti priložnosti za vasi in podeželske skupnosti

  1. Načrtujte priložnosti in izzive na podeželju;
  2. Podajte opredelitev „pametnih vasi“;
  3. Opišite obstoječe najboljše prakse;
  4. Raziščite, kako postati »pametna vas« (podpora pri oblikovanju akcijskega načrta itd.)
Partnerji: Izvajanje pilotnega projekta je odobrila Evropska komisija (GD AGRI) konzorciju Ecorys, Origin for Sustainability in R.E.D. decembra 2017
Obiščite spletno stran

Evropa

Projekt Dante

Digitalna agenda za nov pristop turizma v evropskih podeželskih in gorskih območjih.

Vključevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij v turistični regionalni program podeželja in gorskih območij; program sloni na izmenjavi obstoječih inovativnih izkušenj na področju IKT

Partnerji: INTERREG IVC Programme, Universities, FUNDECYT-PCTEX, Bauernhofferien, Region. Developm. Agencies, InKnowCom…
Obiščite spletno stran

Evropa

RUMRA & Smart Villages

Spodbuja celostni razvoj evropskih ozemelj

Ustvarite živahne in privlačne podeželske skupnosti; spodbujati nove načine upravljanja in sodelovanja na ozemljih EU (s krajevnimi pobudami in uporabo tehnologije); okrepiti povezovanje in zagotoviti trajnostno prihodnost.

Partnerji: EP Intergroup
Obiščite spletno stran

Evropa

Tematske skupine Pametne vasi (ENRD)

Središče za izmenjavo informacij o tem, kako politika, programi, projekti in druge pobude za razvoj podeželja delujejo v praksi in kako jih je mogoče izboljšati.

Povečati vključenost zainteresiranih akterjev v razvoj podeželja; Izboljšati kakovost programov razvoja podeželja; obveščati o koristih politike razvoja podeželja; podpiranje ocene PRP.

Partnerji: ENRD
Obiščite spletno stran