Strateški proces v občini Löffingen

Vsebina je bila prevedena s pomočjo Google translate. Do vsebine v originalnem jeziku lahko dostopate tukaj.
Baden-Württemberg, germany

V pilotni občini Löffingen so bile začetne ideje za izvedbene projekte določene na podlagi več skupinskih skupinskih projektnih sestankov, ki jih je sestavljalo približno deset občanov iz Löffingena med novembrom 2018 in oktobrom 2019. Na ta način so bile opredeljene potrebe in področja delovanja ter konkretno izvajanje projekti so bili razviti npr državljanski taksi ali skupnost.

Konec leta 2019 se je desetčlanska projektna skupina odločila, da bo nadaljevala s strateškim pristopom. Da bi zastopali najširši možni spekter mnenj, je bila izvedena anketa državljanov, strokovni razgovori z občinskim upravnim osebjem in svetovna kavarna, postopek za vodenje skupnega dialoga in ustvarjanje možnosti za ukrepanje.

Pametna digitalna strategija ponuja dnevni red z zbirko vseh ustreznih izvedbenih projektov. Razdeljen je na šest tematskih področij: pametni državljani, pametna uprava, pametno življenje, pametno okolje, pametno gospodarstvo in pametna mobilnost.
Poleg opisa projekta strategija pojasnjuje tudi razmerja med izvedbenimi projekti in strateškim procesom, časovnim okvirom izvedbenih projektov in vsemi ustreznimi udeleženci. Po javnem pregledu pametne digitalne strategije lahko podate predloge in predloge za izboljšave.

Ustvarjanje različnih idej za izvedbene projekte. Aktivna realizacija in nadaljnji razvoj izvedbenih projektov npr. državljanski taksi Pametna strategija digitalizacije kot program za obstoječe projekte in projekte, ki jih je treba še naprej razvijati.
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Občina
Mladi, Starostniki, Študenti, Delovno aktivno prebivalstvo
November 2018 - ongoing

Implementacija

Ključni pogoji za uspeh

Projekti digitalne preobrazbe so uspešni le, če jih mestna uprava in lokalna skupnost aktivno podpirata. Potrebna je dobra komunikacija v občini in podpora politiki, državljanstvu in podjetjem. Ni dovolj, če so delavnice dobro obiskane. Prebivalstvo mora biti aktivno vključeno v postopek izvajanja.

Ključni koraki pri implementaciji

1) Sestanki projektne skupine za določitev začetnih izvedbenih projektov 2) Anketa državljanov, strokovni razgovori z občinskim upravnim osebjem in svetovna kavarna za zbiranje nadaljnjih idej in predstavitev potreb državljanov v celoti 3) Razvoj in posodabljanje digitalne strategije 4) Javni pregled digitalne strategije

Potrebni viri

Treba je bilo organizirati delavnice in prireditve ter najeti profesionalno moderiranje. Občani so morali aktivno sodelovati na skupinskih sestankih in aktivno podpirati izvajanje projektov.

Bi želeli izvedeti več?

Za več informacij o izvajanju projekta, virih, načrtovanju in vplivu se obrnite na avtorje projektov.

Jonas Rakelmann; Anna Beyrle