Dravska kolesarska pot

Vsebina je bila prevedena s pomočjo Google translate. Do vsebine v originalnem jeziku lahko dostopate tukaj.
Styria – Štajerska, slovenia

Leta 2015 je bilo 18 občin ob reki Dravi, tj. Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi, 3 razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., Razvojna agencija Maribor po, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj) in Turistična skupnost Maribor - Pohorje so podpisali Sporazum o podpori projektnega predloga - PROSTORSKO MESTO IN UPRAVLJANJE / KOORDINACIJA POSTOPKOV ZA RAZVOJ / IZGRADNJO CESTE KOLESARJA DRAVA MED DRAVOGRADOM IN SREDIŠČE OB DRAVI KOT DEL PROJEKTA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA BAZEN. Vodja projekta je RRA Koroška, ki vodi postopke za postavitev in izgradnjo dravske kolesarske poti (DCR) v 18 občinah in usklajuje dejavnosti s Slovensko agencijo za infrastrukturo. Delovna skupina za projekt je vzpostavitev partnerstva za kolesarsko pot na Dravi ocenila kot razumno nadaljevanje projekta. Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri izvajanju projektov, boljše sodelovanje z drugimi deležniki (npr. Ponudniki storitev) in močnejša in bolj enotna interakcija z nacionalnimi organi, povezanimi s projektom. Partnerstvo je bilo ustanovljeno junija 2016, skupaj s predsednikom partnerstva Leo Kremžarjem. Na 2. srečanju Partnerstva za kolesarsko pot na Dravi, ki je bilo novembra 2016, je Turistično društvo Maribor - Pohorje vsem občinam predstavilo predlog za spletno stran, vizualno identiteto, zemljevide, postopek vključevanja ponudnikov in promocijo. Te dejavnosti predstavljajo nadgradnjo označevanja Dravske kolesarske poti in podlago za kasnejše trženje. Nova spletna stran www.dravabike.si omogoča enakovredno sodelovanje z avstrijsko stranjo. Maribor - Turistična skupnost Pohorja je vodilni partner pri trženju in promociji Dravske kolesarske poti. Občine, ki sodelujejo v programu Partnerstvo za dravsko kolesarsko pot in Slovenska agencija za infrastrukturo, financirajo nekatere promocijske aktivnosti. Konec leta 2017 je Dravska kolesarska pot v celoti označena z novimi smerokazi v celotni dolžini 145 km med mejnimi prehodi Vič pri Dravogradu in Središče ob Dravi. Pot je označena z informativnimi tablami v skladu z novim Pravilnikom o prometnih znakih in opremi na cestah. Plošče so rdeče in vsebujejo logotip Drave kolesarske poti vseh štirih držav. Stroške nakupa in zamenjave informacijske plošče je krila Agencija za infrastrukturo Slovenije.

Kolesarska pot na Dravi je zelo uspešna Trail, ki je zelo znana v Avstriji, Sloveniji in se širi tudi na Hrvaško. Vse več turistov, ne le kolesarjev, uporablja kolesarsko pot dravskega kolesa za uživanje v naravnih lepotah ob reki Dravi.
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Lokalno območje
Mladi, Študenti, Delovno aktivno prebivalstvo
from 2017 - ongoing

Implementacija

Ključni pogoji za uspeh

Zelo uspešna pot v Avstriji - Dravska kolesarska pot na Koroškem je zelo priljubljena kolesarska pot na dolge razdalje. ADFC (Nemško kolesarsko združenje), najpomembnejša mednarodna organizacija za razvrščanje kolesarskih poti, je dravsko kolesarsko pot v Avstriji označila s petimi zvezdicami, kar je najvišja možna ocena posamezne poti v Evropi, zaradi česar je ta pot ena izmed samo štirih kolesarskih poti v Evropa z najvišjo oceno. Ustanovitev partnerstva za kolesarsko pot na Dravi v Sloveniji je prvo tovrstno sodelovanje in najboljša praksa pri razvoju daljinskih poti (hkrati razvoj infrastrukture in turističnega proizvoda). Slovenska agencija za infrastrukturo bo ta model uporabila pri razvoju tudi drugih daljinskih poti v Sloveniji.

Ključni koraki pri implementaciji

Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri izvajanju projektov, boljše sodelovanje z drugimi deležniki (npr. Ponudniki storitev) in močnejša in bolj enotna interakcija z nacionalnimi organi, povezanimi s projektom. Naš cilj je zgraditi tako dobro infrastrukturo in povezati vse možne ponudnike na načine, da bo tudi slovenski del poti na Dravskem kolesu dobil 5 zvezdic po ADFC klasifikaciji. Več informacij: https://dravabike.si/sl/gradimo-za-vas. Medtem pa močno sodelujemo tudi na skupnem trženju z avstrijskimi in hrvaškimi partnerji (trenutno pripravljamo novo skupno mapo slik vseh 510 km skupaj). Pot poskušamo povezati tudi do Osijeka. In ne delamo le na poti Drava Bike, ampak tudi na novih izdelkih ob reki Dravi, festivalu Drava (ki povezuje ves dogodek ob reki Dravi, www.dravafestivals.si) in Dravi splash (ki ponuja vodo, avanturo in tematsko turistični programi, www.dravasplash.si).

Dodatne informacije

Več o odsekih in turističnih ponudnikih (turistične kmetije, nastanitve, zemljevidi, vreme, izposoja koles, druge storitve itd.) Najdete na https://dravabike.si/sl/ in www.dravabike.org.

Potrebni viri

Človeški viri (zelo pomembno je imeti koordinatorja za infrastrukturo in koordinatorja za razvoj turističnega proizvoda in trženja), infrastrukturne stroške (sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami, zlasti s Slovensko agencijo za infrastrukturo in občinami, da se projektu pridružijo (podpora županov v partnerstvu za kolesarsko pot na Dravi), stroški trženja, skupno sodelovanje pri EU projektu.

Bi želeli izvedeti več?

Visit the website of the project for more details or contact the author

Maribor - Pohorje Tourist Board

Karmen Razlag

+386 2 234 66 09