Svečina – srce med vinogradi in gastronomska odličnost

Podravje, slovenia

Pri vzpostavitvi modela pametnih vasi smo v Svečini izbrali ob celotnem območju občine Kungota ključna 3 področja:
- povezovanje ponudnikov
- aktivno vključevanje mladih
- odprava barier, ki jih prinaša nepokritost območja z wi-fi omrežjem
- vzpostavitev socialnih omrežij
- izvedba butičnega dogodka, kot gala vinsko-kulinaričnega večera s kulturnim pridihom
Aktivnosti smo izvajali v sklopu projekta Smart Villages, Flagship Products, Inno-Rural in z prostovoljnim delom in znanji, ki smo jih prenašali iz svojega dela in drugih delovnih okolij v dobrobit razvoja občine in Svečine, kot butične turistične destinacije.

Promocija destinacije Svečina na socialnih omrežjih (Visit Svečina, istagram svicina), unikatne zgodbe povezovanja vinarjev v gala vinsko kulinarični večer, vzpostavitev digitalizacije na območju s tesnimi območji wi-fi ja in mobilne aplikacije za domačine in obiskovalce, skupna promocija na sejmih, objave v medijih.
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Vas
Mladi, Starostniki
september 2018 - še traja

Implementacija

Ključni pogoji za uspeh

- mreženje - zaupanje - interes mladih, da ostanejo na kmetijah - inovativnost in podjetništvo v kmetijstvu - turistična odličnost

Ključni koraki pri implementaciji

- prenos znanja in medgeneracijsko osveščanje - podpora lokalne skupnosti - podpora podpornega okolja - trajnostna naravnanost

Zaznane težave

- nezaupanje v povezovanje - medgeneracijska nesoglasja pri izvajanju inovativnosti in možnih podjetniških iniciativ, prenosih znanj in uvajanju digitalizacije na podeželje pri olajšanju aktivnosti in dela (vremenski vplivi, bolezni, temperature v prostorih, ipd.). Kot izkušnje najpomembnejše: pogovori, individualna srečanja in svetovanja obrodijo dolgoročno učinkovite rezultate na vsakem posameznem projektu posameznega ponudnika, vsi kot celota s tem omogočajo trajnost, stabilnost in sodobnost pametne vasi in pametnega gospodarskega ali kmetijskega subjekta, saj razvoj lahko upravljajo le ljudje z lastnim prepričanjem v realnost izvedbe.

Dodatne informacije

Dodatne informacije bodo na voljo od 2020 na spletni strani. Do takrat pa spremljajte FB/Visit Svečina

Potrebni viri

Potrebovali bi profesionaliziran turistično informacijski center z 2 zaposlenima osebama in managementom za marketing in trženje ter profesionalizacijo aktivnosti pri povezovanju ponudbe in obvladovanje povpraševanja.

Bi želeli izvedeti več?

Za več informacij o izvajanju projekta, virih, načrtovanju in vplivu se obrnite na avtorje projektov.

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Janja Viher

0038631669949