Drevo ciljev

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Drevo ciljev je metoda za preoblikovanje obrazložitve projekta v podrobnejše opise. Najbolje jo je uporabiti v odločilnem času pred začetkom projekta, ko ste že pripravili problemsko drevo. Problemsko drevo je metoda, ki vsako negativno trditev problemskega drevesa pretvori v pozitivno trditev (cilje). Tehnika je v pomoč pri opredelitvi ciljev projekta in omogoča njihovo razvrstitev v hierarhično strukturo. Sestavljajo jo projektni cilji, ki so hierarhično povezani v drevesni diagram. Vključitev metode drevesa ciljev v proces razvoja projekta ima nekaj prednosti. Med drugim omogoča natančno pripravo (jasnih in) izčrpnih ciljev ter vključitev kvantitativnih in kvalitativnih ciljev. Omejitev drevesa ciljev pa je, da za projekt ne obstaja eno samo veljavno drevo ciljev. Vsak človek namreč izdela drevo ciljev na drugačen način. Vodenje delavnice po metodi drevesa ciljev za gostitelja ni zelo zahtevno. Da bi se izognili težavam in izboljšali rezultate te metode, upoštevajte naslednja navodila.

Before meeting

Da bi na najboljši možni način izkoristili metodo drevesa ciljev, najprej izpeljite metodo problemskega drevesa, s pomočjo katere opredelite glavna problemska področja.

Meeting execution

Da bi bila metoda drevesa ciljev čim bolj učinkovita, sledite naslednjim korakom: - Izdelajte seznam ciljev. To lahko storite na več načinov: probleme, opredeljene z metodo problemskega drevesa, pretvorite v cilje, pogovorite se s skupnostjo, s svojo projektno skupino izvedite viharjenje možganov. Da bi bili našteti cilji jasnejši, postavite naslednje vprašanje: »Kaj pomeni ta trditev?« Prepričajte se, da je vse na seznamu dejansko cilj (in ne prisila, pomanjkljivost, omejitev itd.). To naredite tako, da rečete: »Ta trditev je cilj.« - Uredite seznam. S pomočjo afinitetnega diagrama razvrstite cilje v skupine s sorodno temo. Cilje zapišite na lističe in jih nalepite na tablo. Naslednji listič s ciljem primerjajte s prvim. Če je namen podoben, ga postavite v isti stolpec, sicer začnite novega. Na koncu bodo cilji razvrščeni po podobnih namenih. Vse stolpce uredite po hierarhiji (od splošnih k podrobnim). - Narišite drevo ciljev. Hierarhija ciljev je lahko predstavljena v grafični strukturi, ki se imenuje drevo ciljev. Diagram drevesa ciljev je podoben obrnjenemu drevesu: splošni cilj je na vrhu, veje pod njim pa predstavljajo podrobne cilje.

After meeting

Analizirajte drevo ciljev in začnite z obravnavo najpodrobneje opredeljenih ciljev.
Vas, Mesto, Obu010dina, Regija
Enkratni dogodek, 60 - 120 minut
6 - 8 (vendar ne več kot 25)
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba