Virtualna degustacija vin

Vsebina je bila prevedena s pomočjo Google translate. Do vsebine v originalnem jeziku lahko dostopate tukaj.
Western Slovenia, slovenia

Vinsko središče Divina Šmarje je namenjeno predvsem mladim vinarjem slovenske Istre. Ta praksa je nastala na pobudo mladih vinarjev vinorodne dežele Slovenske Istre, ki želijo zagotoviti učinkovit prihodnji nastop na domačih in tujih trgih, pa tudi inovativno povezovanje industrije in organizirano podporo na področju inovacij in naprednih Orodja IKT. Z inovativnim pristopom in partnerstvom bodo dejavnosti usmerjene v povezovanje ključnih akterjev na podeželju, da bi ustvarili nove razvojne, podjetniške in zaposlitvene možnosti ter okrepili trajnostno proizvodnjo, potrošnjo, izmenjavo in prostorsko organizacijo.
Trije ključni učni potenciali so bili opredeljeni v okviru prednostnih nalog središča:
1. Sodelovanje mladih vinarjev;
2. prepoznavanje in uporaba naprednih IKT tehnologij pri skupni promociji, trženju in prodaji običajnih in posameznih proizvodov - vin;
3. Gospodarska učinkovitost in optimizacija poslovanja.
Ta dobra praksa predstavlja edinstveno podporno središče za promocijo lokalnih vinskih izdelkov z uporabo orodij IKT. Vina skupaj s posebnimi navodili prejmete vnaprej. Navidezni dogodek poteka prek spletnega orodja za sestanke. Med njim se udeleženci lahko seznanijo z vinom, pa tudi z vinarji, njihovo zapuščino in ambicijami. Z izvajanjem te dobre prakse bodo upravičenci tudi drugi deležniki z območja Slovenske Istre (podružnične vinske organizacije, združenja, konzorciji, kmetije in podjetja, turistične organizacije, občine itd.).
Vinsko središče Divina ima strateško lokacijo in predstavlja edinstveno podporno vozlišče za določanje skupnih ciljev in dejavnosti ter ustvarjanje močnega podpornega okolja, ki bo spodbujalo aktivno sodelovanje in kmetijska gospodarstva, kar bo povzročilo večjo konkurenčnost na trgu s skupnimi proizvodi - vini pod eno blagovno znamko in skupno enološko tehnološko proizvodnjo.
Sredi pandemije COVID-19 in potrebe po iskanju novih načinov za stik s potencialnimi kupci se izkaže, da je virtualna degustacija vin Divine Wine Hub ne le inovativna, ampak tudi zelo zabavna in navsezadnje tudi COVID -19 varno.

Organizacija več prireditev degustacije vin v jeseni in pozimi 2020.
Uporabno za podeželska, ne-mestna območja
Lokalno območje
Mladi, Starostniki, Študenti, Delovno aktivno prebivalstvo
October 2020 - ongoing

Implementacija

Ključni pogoji za uspeh

Dostop do interneta, motivirani domačini (lokalni junaki), ki delujejo kot koordinatorji na lokalni ravni in predstavljajo povezavo med skupnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Ključni koraki pri implementaciji

Določite lokalne koordinatorje - lokalne junake; Ugotovite, kakšna povezljivost je na voljo v vasi; Ugotovite in določite prednostna mesta v vasi, ki potrebujejo dostop do interneta; Ugotovite lokalne integratorje IT; Namestite dostopne točke wifi; Opredelite digitalne storitve, ki bodo imele velik družbeni, gospodarski in okoljski vpliv na prebivalce; Poiščite sredstva; Oblikovanje in razvoj digitalnih izdelkov in storitev; Izmerite vplive.

Dodatne informacije

http://blog.ltfe.org/2020/11/30/divina-wine-hub-virtual-winetasting/

Potrebni viri

HSBN dostop, dostopne točke Wi-Fi, lokalni integratorji IT, lokalni koordinatorji.

Bi želeli izvedeti več?

Visit the website of the project for more details or contact the author

University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering

Emilija Stojmenova Duh