Svetovna kavarna

demo text

Pametna mobilnost, Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno u017eivljenje, Pametni ljudje
Svetovna kavarna je participativna metoda, ki spodbuja skupni dialog ter izmenjavo znanja in idej z namenom ustvariti živo omrežje za pogovor in ukrepanje. Pri tej metodi se ustvari ambient kavarne, kjer udeleženci v majhnih skupinah pri omizjih razpravljajo o vprašanju ali problemu. V kavarni udeleženci raziskujejo problem, v majhnih skupinah ali omizjih o njem razpravljajo in rišejo ideje v več zaporednih sejah, ki trajajo 20–30 minut. Udeleženci po vsaki seji zamenjajo omizje in tako medsebojno obogatijo razprave z idejami, ki so se porodile drugim. Gostitelj ostane pri omizju in na kratko predstavi predhodni pogovor novim gostom omizja. Tako se naslednje razprave z drugimi udeleženci obogatijo z idejami iz prejšnjih pogovorov. Sistem selitev zagotavlja, da je obravnavanih več tem, in olajša zbiranje podatkov o različnih vidikih določenega pojava. Ob koncu procesa se na plenarni seji povzamejo glavne ideje, razpravlja se o nadaljnjih možnostih. Dogodek se zaključi s plenarnim zasedanjem, na katerem se oblikujejo ključne ideje in sklepi. Svetovna kavarna je odličen način za vključitev ljudi v pogovor, poglobitev odnosov in vzajemno lastništvo rezultatov.

Before meeting

Metodologija zahteva precej časa za pripravo tako vsebin kot tudi praktičnih in organizacijskih elementov (razdelitev v skupine, oblikovanje vprašanj itd.). - Najprej določite namen in poudarek pogovora v svetovni kavarni. Razmislite o vprašanjih, ki jih boste postavili. Izkušeni gostitelji kavarne priporočajo odprta vprašanja (na katera ni mogoče odgovoriti z 'da' ali 'ne'). - Da lahko različnim omizjem ponudijo različna stališča, je potrebnih več moderatorjev (eden za vsako omizje). Moderatorji morajo skrbeti za to, da se upoštevajo smernice za dialog in vključenost. Oni so tisti, ki lahko zanimiv pogovor spremenijo v prebojno razmišljanje. Določite povabljence srečanja. - Za organiziranje delavnice svetovne kavarne boste potrebovali prijetno lokacijo. Dogodek mora potekati v sproščenem okolju, ne v pisarni ali uradnih prostorih. Za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja udeležencev lahko uporabite okrogle mize s prti, na katere je mogoče pisati, z dovolj papirja, kartic in barvnih pisal. Po potrebi je dobro imeti ob strani manjšo mizico za osvežilne napitke in prigrizke. Pri vsaki mizi naj bo 3–6 stolov.

Meeting execution

Gostitelj delavnice mora razložiti namen srečanja. Udeležence prosite, da se zberejo pri mizah. Postavite vprašanja ali teme za kroge pogovorov. Poskrbite, da vprašanje vidijo vsi. Razložite, kakšen bo potek kavarne, vključno z vlogo moderatorjev. Vsako omizje mora imeti moderatorja, ki bo vodil pogovor in zapisoval ideje. Člani vsakega omizja skupaj raziskujejo obravnavana vprašanja ali probleme. Moderatorji naj prosijo udeležence, da povedo svoja stališča, in poslušajo, katera ideja pri omizju stopa v ospredje. Udeležence spodbudite, da uporabijo markerje in papir na mizi ter ustvarijo 'skupni vizualni prostor' tako, da ključne ideje, ki se pojavljajo, zapišejo in narišejo. Udeleženci običajno ostanejo pri enem omizju 20–30 minut. Po tem času skupine zamenjajo mize. Poskrbite, da se člani vsakega omizja vsakokrat preselijo k drugi mizi. Navzkrižno bogatenje idej pogosto rodi presenetljive rezultate, do katerih sicer ne bi prišli. Moderatorji vsakokrat ostanejo pri isti mizi. Pozdravijo naslednjo skupino in s pomočjo zapisov na prtu na kratko seznanijo udeležence, kaj se je dogajalo v prejšnjem krogu pogovora. Goste spodbujajo, da to nadgradijo z novimi idejami in povežejo s pogovori njihovih prejšnjih omizij. Pazljivo poslušajo in gradijo na prispevkih drug drugega. Zadnja faza kavarne je, ko vsi vidijo opravljeno delo. V ta namen opravite pogovor med posameznimi omizji in s celotno skupino. Omizja prosite, da nekaj minut namenijo razmisleku o tem, kateri primeri so bili zanje najpomembnejši. Izpostavite najpomembnejša nova dognanja in ideje.

After meeting

Vključite rezultate razprave v prihodnje načrtovanje in izvedbo aktivnosti.
Vas, Mesto, Obu010dina
Enkratni dogodek., 45 minut - 3 ure
1 moderator za vsako omizje in 10-20 udeležencev (3-6 pri vsakem omizju)
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba