Terensko opazovanje

demo text

Pametno upravljanje, Pametno gospodarstvo, Pametno okolje, Pametno ljudje
Terensko opazovanje je kvalitativna raziskovalna metoda, s pomočjo katere pridobite vpogled v skupnost in njeno okolje. Ko opazujete ljudi in se pogovarjate z njimi o obravnavani temi ali problematiki, ta metoda omogoča globlje razumevanje problemov v njihovem (lokalnem) okviru. Opazovalec na terenu predvideva, da v vsaki skupnosti obstajajo različna stališča (deležnikov) in jih želi spoznati ter razumeti njihov medsebojni vpliv. V tem procesu je potrebno gledati na člane opazovane skupnosti kot (možne) sodelavce, sicer se nekateri koristni vpogledi in podatki izgubijo. Opazovanje lahko poteka individualno, v parih ali skupinah - odločitev je odvisna od lokacije in teme. Če poteka v parih/skupinah, se morajo opazovalci razkropiti po različnih lokacijah. Pri zbiranju podatkov morate biti ustvarjalni, uporabljati snemalnike, zapisovati, risati skice in podobno. Biti morate pripravljeni, da se prilagodite na nepričakovane situacije in okolje. Opazujte ljudi pri njihovem ukvarjanju z dejavnostmi in v njih tudi sami sodelujte. Z njimi se sproščeno (spontano, neformalno) pogovarjajte na javnih krajih, v lokalih, na tržnici itd. Na splošno morate (poskušati) iti tja, kamor ljudje v skupnosti pogosto hodijo v vsakodnevnem življenju. Druga možnost je obisk organiziranih dogodkov, ki so povezani s temo, ki vas zanima. Terensko opazovanje omogoča razumevanje značilnosti skupnosti ali okolja, ki je lahko le plod osebne izkušnje. Lahko služi kot pomoč pri odgovorih na opisna vprašanja raziskave ter pri oblikovanju teorije ali predvidevanj/hipotez preskusa. Terensko opazovanje vam pomaga začutiti, kako so stvari v skupnosti organizirane in katere imajo prednost, kako se ljudje med seboj povezujejo in kateri so dejavniki, kateri člani skupnosti veljajo za pomembne ali s kakšnimi izzivi se sooča skupnost. Je vir vprašanj, ki naj bi jih obravnavali z udeleženci, in vam pomaga najti odgovor na vprašanje, kaj je vredno opazovati. Nekateri najpomembnejši razlogi za uporabo participativnega opazovanja so tile: metoda omogoča zbiranje različnih vrst podatkov, pomaga odpirati vprašanja, ki so v določenem okolju najbolj smiselna ali najpomembnejša, ter omogoča zbiranje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. Terensko opazovanje ima v primerjavi z drugimi kvalitativnimi pristopi in metodologijami nekaj pomembnih prednosti. Prvič, dejavna prisotnost v skupnosti zahteva od raziskovalca, da zelo podrobno spozna skupnost in dejavnosti v njej. Neposredni stik krepi empatijo in povečuje globino razumevanja dejavnosti skupnosti. Opazovanje poteka v različnih situacijah, na različnih lokacijah, ob različnih časih. To opazovalca zbliža s skupnostjo in odpravlja formalnost načrtovanih delavnic ali srečanj. Po drugi strani pa iz narave te metode izvirajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Ena od glavnih je ta, da je precej zamudna. Druga pomanjkljivost je zahtevno dokumentiranje podatkov, povezano s težavno nalogo hkratnega opazovanja in zapisovanja. Poleg tega opazovanje na nekaterih področjih zahteva posebno znanje za razumevanje procesov. In nazadnje, opazovanje je subjektivna naloga.

Before meeting

Izvedba terenskega opazovanja zahteva pripravo. Prvič, potrebna je predhodna raziskava ali samoocenjevanje pripravljenosti za prehod k pametnim praksam. Nato je potrebno določiti cilj opazovanja: kaj vas zanima? Morda je koristno pripraviti seznam stvari, na katere je potrebno biti pozoren, da ostanete osredotočeni. Pozornost namenite naslednjim točkam: - Določite namen opazovanja. - Razmislite o glavnih vprašanjih, ki bodo usmerjala študijo. - Načrtujte, koliko časa nameravate porabiti za opazovanje. - Razmislite o prebivalcih skupnosti, možnih (ključnih) informatorjih in reprezentativnosti predstavnikov prebivalcev na terenu. - Razmislite o lokaciji, ki bo predmet študije. Kakšne priložnosti so na razpolago in kje opazovati? - Pripravite načrt izdelave zapiskov med participativnim opazovanjem. - Razmislite o strategijah zapisovanja in analiziranja podatkov. - Razmislite o etičnih dilemah opazovanja, ustrezno jih obravnavajte in rešite.

Meeting execution

Terensko opazovanje je enostavna, vendar zahtevna naloga. Preprosto dokumentirajte, kar opazite, vendar bodite previdni, da ločite opažanja od pričakovanj in vaših lastnih interpretacij tega, kar vidite. Pomembno je, da dokumentirate to, kar se dejansko dogaja, ne tega, kar ste pričakovali, da boste videli. Ne dovolite, da vaša pričakovanja vplivajo na vaša opažanja. Namen participativnega opazovanja je delno potrditi to, kar že veste (ali mislite, da veste), glavni pa odkriti nove stvari/resnice. - Opazujte. Ko ste v skupnosti, skrbno in objektivno beležite, kar vidite, in si zapisujte opažanja v zvezek. Komunicirajte in opravljajte neformalne pogovore ter si vse čim podrobneje zapisujte. Bodite pozorni na informacije ter sporočila medijev in jih dokumentirajte. Bodite pozorni na ljudi, socialno vedenje, dejanja in komunikacijo med ljudmi, okoljske dejavnike ter orodja in pripomočke, ki se uporabljajo v medsebojni komunikaciji. - Zapisujte (samo na kratko). Ko ste dejavno vključeni v aktivnosti, si ne morete podrobno zapisovati, zato na kratko zapišite, kar lahko. - Lahko tudi snemate (avdio ali video).

After meeting

Po opazovanju si vzemite nekaj časa za analizo zapiskov in vtisov. Da bo analiza v kateri koli fazi participativnega procesa učinkovita in priročna, sledite naslednjim korakom: - Takoj po opazovanju namenite nekaj časa za dopolnitev zapiskov in vključite čim več podrobnosti. Dodajte svoje vtise, informacije, ki ste jih zbrali s fotografijami, posnetki itd. - Vnesite zapiske v računalnik. To bo olajšalo naslednje korake analize podatkov. - Ponavljajte analizo podatkov in poskusite povezati opažanja z objektivnimi podatki, zbranimi s pomočjo drugih metod (npr. kontekstualizacija z uporabo kvantitativnih podatkov).
Vas
Ponavljajoči dogodki, 1 dan ali več
Odvisno je od poudarka opazovanja in števila opazovalcev.
Moderator skills required, moderator knowledge required.
Sector: Splošna uporaba